Ny styrelseordförande: Mats Ekenstam

Ikonett har i samband med årsstämman valt in Mats Ekenstam som ny styrelseordförande.

Mats har gedigen erfarenhet och kompetens av att driva företag i stark tillväxt inom tjänstesektorn, mer specifikt inom rekrytering och bemanning. Mats har nyligen gjort en rejäl tillväxtresa med OnePartnerGroup Sydost, där han var VD och delägare.

Efter att under en lång tid analyserat våra förutsättningar och möjligheter för tillväxt så väljer vi nu alltså att ta in en extern styrelseordförande. Detta är ett viktigt steg för oss i hur vi kommer att arbeta strategiskt framöver. Valet av just Mats var enkelt då hans personliga värderingar stämmer ytterst väl överens med Ikonetts värderingar i ledarskap och affär, samt att vi delar visioner med varandra över bolagets framtid. Vi tror att vi tillsammans med Mats kan skapa mycket bra saker.

Vår gamle styrelseordförande, Fredrik Holm, låter hälsa att han med varm hand lämnar över ordförandeposten till Mats och att även han ser fram emot en spännande framtid. Fredrik fortsätter att vara en del av styrelsen, nu som ordinarie styrelseledamot.

Bonusinformation: både Mats Ekenstam och Ikonett utgår ifrån Lekaryd, Alvesta.