Skip to main content

Ikonett stödjer kampen mot typ 1-diabetes

Vi på Ikonett vill vara med och förändra, vi har därför valt att stötta Barndiabetsfondens arbete i kampen mot typ 1-diabetes.

Typ 1-diabetes är fortfarande en olöst knut. Det vill vi vara med och förändra!

8000 barn i Sverige lever med en obotlig livshotande sjukdom, typ 1-diabetes. Tillsammans med Barndiabetesfonden vill vi skapa hopp och vara med i kampen om att besegra typ 1-diabetes.

Sverige är efter Finland mest drabbat i världen av typ 1-diabetes. Ingen vet varför man får sjukdomen och endast forskning kan lösa knuten. Trots modern behandling leder sjukdomen ofta till komplikationer och ett förkortat liv. Det kan vi aldrig acceptera. Med vårt stöd till forskningen kan Barndiabetesfonden ta kampen mot typ 1-diabetes!

Typ 1-diabetes är fortfarande en olöst knut. Det vill vi vara med och förändra.

Sverige är efter Finland mest drabbat i världen av typ 1-diabetes. 800 barn drabbas varje år av denna livshotande och obotliga sjukdom. Därför är det särskilt viktigt att vi tar ansvar. Vårt sociala ansvarstagande är att stötta typ 1-forskningen.

Vi ställer oss bakom Barndiabetesfonden och skapar hopp till drabbade

Typ 1-diabetes påverkar hela familjen. Blodsockerkontroller & insulininjektioner dygnet runt, livet ut. Ibland räcker inte orken till. Det behövs hopp om ett botemedel. Nu. Vi är med i kampen mot typ 1-diabetes. Gå med du också!

Läs mer om typ 1-diabetes och vad du kan göra här: https://www.barndiabetesfonden.se/om-typ-1-diabetes/

Går det bra, gör då bra!!