Skip to main content
Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som till exempelvis namn, mejladress, telefonnummer och företagsnamn. Syftet med detta är att kunna tillhandahålla rätt tjänst, eller hjälp, åt dig. Vi  hanterar personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt.

Vi har fått dina uppgifter genom din kontakt med oss, till exempel när du kontaktar oss via kontaktformulär, mail eller genom att använda cookies på vår webbplats. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar dock inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att kontakta oss på info@ikonett.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.