Skip to main content
ALEX Sanatorievägen Boden

BPU ALEX Pilotanläggningar

Ikonett har fått merbeställning i pågående uppdrag ’ALEX Pilotanläggningar’ i form av rollen som BPU (byggplatsuppföljning) för kanalisationsarbetena i vägskyddsanläggningarna för Sjögatan i Luleå samt Sanatorievägen i Boden. Rollen BPU innebär arbete som Beställarens tekniska kontrollant och stöd i produktionen.

Den nya vägskyddstekniken, ALEX, kommer att rullas ut nationellt men först efter utvärdering av pilotanläggningarna som byggs just nu. För kanalisations del så är dessa projekt bland de första som byggs efter Trafikverkets uppdaterade föreskrift för kabelkanalisation, TDOK 2018:0640.

Info: