Skip to main content

Sävenäs godsbangård

I ett av våra större uppdrag projekterar vi kanalisation på Sävenäs rangerbangård i samband med en ställverksombyggnation.

Idag finns ett ställverk av typ ’Mjölby’ för anläggningen, detta kommer att ersättas med ett ställverk 95. Sävenäs godsbangård är en av Sveriges största och äldsta rangerbangårdar. Här hanterar man årligen över 200 000 vagnar, varav många går mot Göteborgs Hamn.

Utmaningen för oss i vår projektering av kanalisation och kabelförläggning är dels anpassningen mot befintlig kanalisationsanläggning men kanske främst de utmanande spåravstånden, då det inte finns mycket utrymme för ny kanalisation.

Vi utför detta uppdrag tillsammans med COWI och SYSTRA åt Trafikverket.