Skip to main content

Ikonett rekryterar Birger Davidsson

Ikonett kan med stor glädje och stolthet meddela att vi har lyckas knyta till oss en av branschens största profiler – Birger Davidsson.

Birger har extremt stor erfarenhet av järnvägskonsultbranschen där han framgångsrikt varit chef i många år. Han har varit drivande i flera av de absolut största järnvägsprojekten i Sverige i modern tid och har varit delaktig i utvecklingen av kanalisation för Trafikverket i många år. Han har 45 års erfarenhet av konsultbranschen varav 30 års erfarenhet av kanalisationsprojektering för järnväg. Birger har genom åren agerat mentor för många järnvägskonsulter inom kanalisation – inklusive oss på Ikonett.

Hos Ikonett kommer han att tillföra gedigen seniorkompetens och kommer att stötta upp i uppdrag i form av utredning, granskning och specialiståtaganden inom kanalisation.

Han nås på birger.davidsson@ikonett.se

”Han är en pionjär inom svensk järnväg” – Michael Lemon