Skip to main content

Ikonett rekryterar Roger Stühr

I linje med vår affärsstrategi kan vi meddela att vi har knutit till oss Roger Stühr som ny konsult. Med Roger i laget så gör det oss mer flexibla för att kunna möta upp i nya och större uppdrag.

Roger har stor erfarenhet av många olika branscher och projektkonstellationer. Han har bland annat 7 års erfarenhet av projektering inom järnväg där han haft rollerna teknikansvarig, projektör och granskare inom kanalisation. Hos oss på Ikonett kommer han att stötta upp i rollen som projektör inom kanalisation och ledningssamordning.

Han nås på: roger.stuhr@ikonett.se