Skip to main content

Inventering ERTMS styrområde Stockaryd

Just nu är Ikonett tillsammans med PE och Elkraftsgruppen ute och inventerar längs med Södra stambanan för uppdrag ’ERTMS styrområde Stockaryd’. Inventeringen denna gång fokuserar på de nya teknikhus som kommer att byggas längs med sträckan mellan Alvesta-Nässjö. Detta är med andra ord ett ytterst lokalt uppdrag för oss.