Skip to main content

Status i våra uppdrag inför hösten

Trots ledigt och fritt här i sommar hann vi dock med en hel del hårt arbete i våra pågående uppdrag. Men vad händer nu i början av hösten hos oss då?

Jo. Just nu är Ikonett inne i en intensiv period med många närliggande leveranser ut mot Beställare, bland annat:

  • Leverans av förfrågningsunderlag för Sävenäs Rangerbangård
  • Leverans av Fas 1 för ERTMS Polcirkeln och ERTMS Stockaryd
  • Leverans av Etapp 3 i E01 Olskroken
  • Leverans av grovprojektering i anbudsskedet i anonymt projekt
  • Inplanerad lärarinsats i kurs kanalisation åt Trafikverksskolan

Dessa leveranser kommer planenligt sedan att övergå till fortsatt projektering för nästa fas i uppdragen.

Så med det vill vi påstå att hösten kommer att bli intressant för oss med många spännande och komplexa uppdrag.