Skip to main content

Kursleder över distans

I tider som dessa ska inga utbildningar behöva ställas in, utan planeras om.

Just nu leder Ikonett en kanalisationskurs åt Stockholms Tekniska Institut (STI) helt över distans, via programvaran Microsoft Teams. Vi sitter på vårt hemmakontor och studenterna ansluter hemifrån. Vi har fått anpassa upplägget och tentainnehållet något, men med flexibelt tänk och lite smarta anpassningar så går det bra att genomföra en kurs så här också.

Vi vill även passa på att upplysa branschen om kapaciteten på studenterna på STI. Det är en bra utbildning och studenterna kommer att gå en ljus framtid till mötes inom järnvägsprojektering. Läs mer om utbildningen här: https://www.sti.se/yh-utbildningar/jarnvagsprojektor/