Skip to main content

Kvalificerade enligt TransQ

Vi är nu kvalificerade för upphandling mot Trafikverket via TransQ.

TransQ är ett kvalificeringssystem och leverantörsregister som Trafikverket använder sig av vid upphandling. För oss innebär det att vi nu kan få en större insyn i vad som handlas upp i branschen samt att vi framöver lättare kan arbeta direkt mot Trafikverket.

Läs mer om TransQ här: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Leverantorsinformation/Sa-blir-du-leverantor/trafikverkets-kvalificeringssystem—transq/