Skip to main content

BPU ALEX Pilotanläggningar

Ikonett har fått merbeställning i pågående uppdrag ’ALEX Pilotanläggningar’ i form av rollen som BPU (byggplatsuppföljning) för kanalisationsarbetena i vägskyddsanläggningarna för Sjögatan i Luleå samt Sanatorievägen i Boden. Rollen BPU innebär arbete som Beställarens tekniska kontrollant och stöd i produktionen.

Fortsätt läsa

Ikonett rekryterar Roger Stühr

I linje med vår affärsstrategi kan vi meddela att vi har knutit till oss Roger Stühr som ny konsult. Med Roger i laget så gör det oss mer flexibla för att kunna möta upp i nya och större uppdrag.

Fortsätt läsa